فروشگاه

نمایش 61–72 از 83 نتیجه

 • کتاب شنیداری «سبزها،‌ قرمزها»

  معرفی کتاب صوتی سبزها،‌ قرمزها کتاب صوتی سبزها،‌ قرمزها دربردانده‌ی گزیده‌ای از اشعار صادق رحمانی در قالب رباعی نیمایی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده علاقمندان تولید شده‌ است. صادق رحمانی با نام اصلی محمدصادق رحمانیان، در...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «شب ستاره و گیسو»

  معرفی کتاب صوتی شب ستاره و گیسو کتاب صوتی شب ستاره و گیسو دربردارنده‌ی گزیده‌ای از اشعار انسیه موسویان، در قالب‌های غزل، چهارپاره، نیمایی، سپید و ترانه است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «شمشیر و جغرافیا»

  معرفی کتاب صوتی شمشیر و جغرافیا کتاب صوتی شمشیر و جغرافیا دربردارنده‌ی گزیده‌ای از اشعار محمدکاظم کاظمی، در قالب‌های غزل، مثنوی، نیمایی، قطعه و رباعی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده است. کتاب...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «دوستت‌دارم‌های پنهانی»

  معرفی کتاب صوتی دوست دارم‌های پنهانی کتاب صوتی دوست دارم‌های پنهانی نوشتۀ فاطمه طارمی، دربردارندۀ اشعاری در قالب‌های کلاسیک، غزل و نیمایی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده است. این مجموعه‌‌ حاوی 19...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «گناه اول»

  معرفی کتاب صوتی گناه اول کتاب صوتی گناه اول دربردارنده‌ی گزیده‌ای از اشعار ناصر فیض، در قالب‌های طنز و ترانه است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده است. ناصر فیض شاعر معاصر و طنزپرداز...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «هفته اگر هشت روز بود»

  معرفی کتاب صوتی هفته اگر هشت روز بود کتاب صوتی هفته اگر هشت روز بود دربردارنده‌ی گزیده‌ای از سروده‌های مجید سعدآبادی، در قالب‌ شعر سپید با مضامینی آیینی و مذهبی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «نام تو چیست؟»

  معرفی کتاب صوتی نام تو چیست؟ کتاب صوتی نام تو چیست؟ دربردارنده‌ی گزیده‌ای از سروده‌های علی داودی، در قالب‌ غزل و با مضامینی عاشقانه، اجتماعی و مذهبی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «تماشایی»

  معرفی کتاب صوتی تماشایی کتاب صوتی تماشایی دربردارنده‌ی گزیده‌ای از سروده‌های میلاد عرفان پور، در قالب‌ غزل، نیمایی و رباعی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده است. مجموعه شعر تماشایی دربردارنده‌ی موضوعات گوناگونی...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «پاییز در راهرو»

  معرفی کتاب صوتی پاییز در راهرو کتاب صوتی پاییز در راهرو دربردارنده‌ی گزیده‌ای از سروده‌های هادی منوری، در قالب‌ شعر نو است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده است. هادی منوری شاعر، نویسنده و...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «ماه مِی»

  معرفی کتاب صوتی ماه می کتاب صوتی ماه می دربردارنده‌ی گزیده‌ای از سروده‌های سیده فاطمه موسوی، در قالب‌ شعر نو و با مضامینی اجتماعی و مذهبی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده است....

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «مکاتیب زنان مصر»

  معرفی کتاب صوتی مکاتیب زنان مصر کتاب صوتی مکاتیب زنان مصر دربردارنده‌ی گزیده‌ای از سروده‌های مرضیه مرادی، در قالب‌ شعر نو و با مضامینی اجتماعی و عاشقانه است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده‌ی علاقمندان تولید شده...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0

 • کتاب شنیداری «از شب سرد زمین»

  معرفی کتاب صوتی از شب سرد زمین کتاب صوتی از شب سرد زمین دربردارنده‌ی گزیده‌ای از اشعار زهرا محدثی خراسانی، در قالب غزل، رباعی، دوبیتی و چهارپاره با مضامین عاشقانه، اجتماعی و مذهبی است که به صورت مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای...

  ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  ۴,۰۰۰ تومان

  0